frisianrent partyverhuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Algemene voorwaarden


VERHUURVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Frisianrent, gevestigd te De Blesse. Kvk nummer  01181086.
1. Accepteren: Het accepteren van een aanbieding ofwel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.
2. Prijzen: De vermelde prijzen voor de verhuur zijn in euro`s en zijn inclusief BTW, en exclusief transport kosten. De vermelde prijzen voor de verhuur gelden per dag. Het is mogelijk dat kleuren en afbeeldingen afwijken van het door ons getoonde artikel(en).
3. Bestelling: Frisianrent zal er voor zorgen dat de bestelling, mits op voorraad, op de afgesproken data uw gehuurde artikel(en) bij u af te leveren, mocht een product niet meer leverbaar zijn door onmacht, dan ontvangt U hierover zo spoedig mogelijk bericht, hieraan kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.
4. Retourneren: Indien gehuurde goederen niet volgens de overeenkomst binnen de afgesproken tijd worden geretourneerd, hebben wij het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.
5. Plichten: De gehuurd(de) artikel(en) dient door de huurder gelijk bij binnenkomst te worden gecontroleerd op schade of andere bevindingen. De huurder mag nooit zelf reparaties uitvoeren mits in overleg met Frisianrent. De gehuurde goederen in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen: goed onderhouden en schoongemaakt.
6.Verantwoordelijkheid: De huurder wordt altijd verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor het gehuurde en voor eventuele bijkomende kosten die daar uit voor vloeien. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, en of door te verhuren aan derden.
7. Aansprakelijkheid: Frisianrent, aanvaard geen enkele verantwoording c.q. aansprakelijkheid aan gebruiker en/of derden, voortvloeiende uit het gebruik van onze artikelen. Als Frisianrent om welke reden dan ook wettelijk verplicht is de schade te vergoeden, dan zal deze vergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van het desbetreffende artikel, waardoor de schade is ontstaan.
8. Problemen: Artikelen die problemen, schade, of niet werken moeten direct  worden gemeld aan Frisianrent onder telefoonnummer  06-34570126
9.Rechten: Frisianrent behoud ten alle tijd het recht om ons eigendom en door ons verhuurd materiaal ten alle tijden te controleren.  Frisianrent houdt altijd het recht bij on regelementair gebruik of slecht weer, de gehuurde artikelen in te nemen of niet te verhuren.(bij regen, sneeuw, wind, en of andere omstandigheden), De huurder is verplicht om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.
10.Vermissing: Indien de gehuurde bij directe constatering in de looptijd van de overeenkomst wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogt te stellen en is hij gehouden de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen en of te leveren.  .
11.WAARBORGSOM: Voor het huren van de artikelen is het storten van een waarborgsom verplicht, welke na onbeschadigd en schoon retourneren van het gehuurde materiaal per bank zal worden terugbetaald.
12. BETALING: Tenzij anders overeengekomen, dient het totaalbedrag van de order uiterlijk 14 dagen voor levering op onze bankrekening bij geschreven te zijn.
13. LEGITIMATIE: Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het huren van onze artikelen.  
14. ANNULERING: Bij annulering van reeds bestelde goederen brengen wij annuleringskosten in rekening, hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
25% van het totaalbedrag bij 20 dagen of langer.
50% van het totaalbedrag bij 10 tot 20 dagen.
75% van het totaalbedrag bij 5 tot 10 dagen
100% van totaalbedrag bij 5 dagen of minder.  
In geval van overmacht kan hiervan in overleg natuurlijk worden afgeweken.
15. VERPAKKINGEN EN RETOUR: Alle goederen dienen schoon, droog en in de meegegeven verpakking geretourneerd te worden. Indien u de goederen niet (spoel)schoon inlevert, berekenen wij minimaal € 45,00 voor reinigingskosten.    
16. LINNENGOED: Keuken, thee, glazen/vaatdoeken, bartowels, tafelrokken etc. mogen na gebruik ongewassen geretourneerd worden. De huurprijs van het linnengoed is inclusief wasserijkosten.
17. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID: Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu